Bài 2 trang 43 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Tính gia tốc của đầu mút kim giây của một đồng hồ. Chiều dài của kim là 2,5 cm.


Tính gia tốc của đầu mút kim giây của một đồng hồ. Chiều dài của kim là 2,5 cm.

Giải :

Chu kì của kim giây T =1 phút =60 (s)

Gia tốc của điểm đầu kim giây

\(\eqalign{  & a = r{\omega ^2} = r{\left( {{{2\pi } \over T}} \right)^2} = 0,025{\left( {{{2\pi } \over {60}}} \right)^2} \cr&\;\;\;= 2,{74.10^{ - 4}}(m/{s^2}) \cr} \)

loigiaihay.com

Bài giải tiếp theo
Bài 3 trang 43 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan