Câu C1 trang 11 SGK Vật lý 10 Nâng cao

Một đại lượng vectơ được xác định bởi các yếu tố nào ?


Một đại lượng vectơ được xác định bởi các yếu tố nào ?

Giải :

- Điểm đặt (điểm gốc)

- Phương chiều

- Độ lớn (tỉ lệ với độ dài vectơ)

Bài giải tiếp theo
Câu C2 trang 11 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Câu C3 trang 12 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Câu C4 trang 12 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Câu C5 trang 12 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Câu C6 trang 16 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao
Bài 1 trang 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao
Bài 2 trang 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao
Bài 3 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan