Bài 4. Đường tròn


Bài 21 trang 95 SGK Hình học 10 Nâng cao

Hỏi trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào đúng?


Bài 22 trang 95 SGK Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình đường tròn (C) trong mỗi trường hợp sau


Bài 23 trang 95 SGK Hình học 10 Nâng cao

Tìm tâm và bán kính của đường tròn cho bởi mỗi phương trình sau


Bài 24 trang 95 SGK Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm sau:


Bài 25 trang 95 SGK Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với hai trục tọa độ và đi qua điểm


Bài 26 trang 95 SGK Hình học 10 Nâng cao

Tìm tọa độ các giao điểm của đường thẳng


Bài 27 trang 96 SGK Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn


Bài 28 trang 96 SGK Hình học 10 Nâng cao

Xét vị trí tương đối của đường thẳng sau


Bài 29 trang 96 SGK Hình học 10 Nâng cao

Tìm tọa độ các giao điểm của hai đường tròn sau đây


Bài học tiếp theo

Bài 5. Đường Elip
Bài 6. Đường hypebol
Bài 7. Đường Parabol
Bài 8. Ba đường cônic
Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài tập trắc nghiệm - Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Toán 10 Nâng cao

Bài học bổ sung