Bài 5. Đường Elip


Bài 30 trang 102 SGK Hình học 10 Nâng cao

Hỏi trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


Bài 31 trang 103 SGK Hình học 10 Nâng cao

Tìm tọa độ các tiêu điểm, các đỉnh, độ dài trục lớn, độ dài trục bé của mỗi elip có phương trình sau


Bài 32 trang 103 SGK Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình chính tắc của đường elip (E) trong mỗi trường hợp sau


Bài 33 trang 103 SGK Hình học 10 Nâng cao

Tính độ dài dây cung của (E) đi qua một tiêu điểm và vuông góc với trục tiêu


Bài 34 trang 103 SGK Hình học 10 nâng cao

Tìm tâm sai của quỹ đạo đó biết bán kính của Trái Đất xấp xỉ 4000 dặm


Bài 35 trang 103 SGK Hình học 10 nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A chạy trên trục Ox, điểm B chạy trên trục Oy nhưng độ dài đoạn AB bằng a không đổi


Bài học tiếp theo

Bài 6. Đường hypebol
Bài 7. Đường Parabol
Bài 8. Ba đường cônic
Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài tập trắc nghiệm - Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Toán 10 Nâng cao

Bài học bổ sung