Bài 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng


Bài 1 trang 79 SGK Hình học 10 nâng cao

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


Bài 2 trang 79 SGK Hình học 10 nâng cao

Viết phương trình tổng quát của:


Bài 3 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao

Cho tam giác ABC có phương trình các đường thẳng AB,BC,CA là


Bài 4 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm (A(3;2)) và song song với đường thẳng PQ


Bài 5 trang 80 SGK Hình học 10 nâng cao

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đối xứng với đường thẳng d qua điểm M


Bài 6 trang 80 SGK Hình học 10 Nâng cao

Xét vị trí tương đối của mỗi cặp đường thẳng sau và tìm giao điểm (nếu có) của chúng


Bài học tiếp theo

Bài 2. Phương trình tham số của đường thẳng
Bài 3. Khoảng cách và góc
Bài 4. Đường tròn
Bài 5. Đường Elip
Bài 6. Đường hypebol
Bài 7. Đường Parabol
Bài 8. Ba đường cônic
Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài tập trắc nghiệm - Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Toán 10 Nâng cao

Bài học bổ sung