Bài 8. Ba đường cônic


Bài 47 trang 114 SGK Hình học 10 Nâng cao

Xác định tiêu điểm và đường chuẩn của các đường cônic sau


Bài 48 trang 114 SGK Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình của đường cônic nhận F là tiêu điểm và là đường chuẩn trong mỗi trường hợp sau đây


Bài học tiếp theo

Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài tập trắc nghiệm - Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Toán 10 Nâng cao

Bài học bổ sung