Bài 6. Đường hypebol


Bài 36 trang 108 SGK Hình học 10 Nâng cao

Hỏi trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


Bài 37 trang 109 SGK Hình học 10 Nâng cao

Tìm tọa độ các tiêu điểm, các đỉnh; độ dài trục thực, trục ảo và phương trình các đường tiệm cận của mỗi hypebol có phương trình sau


Bài 38 trang 109 SGK Hình học 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:


Bài 39 trang 109 SGK Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình chính tắc của hypebol (H) trong mỗi trường hợp sau


Bài 40 trang 109 SGK Hình học 10 Nâng cao

Chứng minh rằng tích các khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc hypebol đến hai đường tiệm cận của nó là một số không đổi.


Bài 41 trang 109 SGK Hình học 10 Nâng cao

Chứng minh rằng:


Bài học tiếp theo

Bài 7. Đường Parabol
Bài 8. Ba đường cônic
Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài tập trắc nghiệm - Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Toán 10 Nâng cao

Bài học bổ sung