Bài 7. Đường Parabol


Bài 42 trang 112 SGK Hình học 10 Nâng cao

Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?


Bài 43 trang 112 SGK Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình chính tắc của parabol (P) trong mỗi trường hợp sau


Bài 44 trang 112 SGK Hình học 10 Nâng cao

Tìm độ dài dây cung của parabol vuông góc với trục đối xứng tại tiêu điểm của parabol


Bài 45 trang 112 SGK Hình học 10 Nâng cao

Cho dây cung AB đi qua tiêu điểm của parabol (P). Chứng minh rằng khoảng cách từ trung điểm I của dây AB đến đường chuẩn của (P) bằng ({1 over 2}AB) . Từ đó có nhận xét gì về đường tròn đường kính AB?


Bài 46 trang 112 SGK Hình học 10 Nâng cao

Trong mặt phằng tọa độ Oxy cho điểm F(1, -2). Tìm hệ thức giữa x,y để điểm M (x, y) cách đều điểm F và trục hoành.


Bài học tiếp theo

Bài 8. Ba đường cônic
Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài tập trắc nghiệm - Chương III. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Toán 10 Nâng cao

Bài học bổ sung