BT Tình huống GDCD

Giải Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Giải chi tiết tất cả bài tập giải ngắn gọn, dễ hiểu nhất.

Bài 1 : Tự chăm sóc, rèn luyện bản thân


Bài 2: Siêng năng kiên trì


Bài 3: Tiết kiệm


Bài 4: Lễ độ


Bài 5: Tôn trọng kỉ luật


Bài 6: Biết ơn


Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên


Bài 8: Sống chan hòa với mọi người


Bài 9: Lịch sự, tế nhị


Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội


Bài 11: Mục đích học tập của học sinh


Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em


Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông


Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập


Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm


Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở


Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín


Bài 1: Sống giản dị


Bài 2: Trung thực


Bài 3: Tự trọng


Bài 4: Đạo đức và kỉ luật


Bài 5: Yêu thương con người


Bài 6: Tôn sư trọng đạo


Bài 7: Đoàn kết, tương trợ


Bài 8: Khoan dung


Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa


Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ


Bài 11: Tự tin


Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch


Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam


Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên


Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa


Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo


Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)