Bài 8: Sống chan hòa với mọi người


Trả lời gợi ý Bài 8 trang 19 SGK GDCD lớp 6

Sống chan hòa là sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người và sẵn sàng cùng tham gia vào các hoạt động chung có ích.


Giải bài tập Bài 8 trang 20 SGK GDCD lớp 6

Biết sống chan hoà với mọi người như: Cởi mở, vui vẻ, ân cần với người khác,chia sẻ với bạn khi gặp khó khăn.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung