Giáo dục công dân

Giải bài tập GDCD lớp 6 đầy đủ lý thuyết về công dân trong đời sống, pháp luật giúp để học tốt môn GDCD 6

Bài 1: Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể


Bài 2: Siêng năng, Kiên trì


Bài 3: Tiết kiệm


Bài 4: Lễ độ


Bài 5: Tôn trọng kỷ luật


Bài 6: Biết ơn


Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên


Bài 8: Sống chan hòa với mọi người


Bài 9: Lịch sự, tế nhị


Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội


Bài 11: Mục đích học tập của học sinh


Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em


Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Bài 14: Thực hiện trật tự, an toàn giao thông


Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập


Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm


Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở


Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín