Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội


Trả lời gợi ý Bài 10 trang 24 SGK GDCD lớp 6

Muốn trở thành nhà báo cần phải giỏi văn, phải viết hay, viết nhiều, phải có cảm xúc với cuộc sống, với thiên nhiên đất nước.


Giải bài tập Bài 10 trang 24 SGK GDCD lớp 6

Tham gia phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của trường, tham gia hoạt động Sao Nhi đồng ở trường tiểu học.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung