Bài 6: Biết ơn


Trả lời gợi ý Bài 6 trang 15 SGK GDCD lớp 6

Đã hơn hai mươi năm, Hồng vẫn không quên thầy giáo cũ, bởi vì, những ngày đầu tiên đi học chị được thầy dạy viết chữ


Giải bài tập Bài 6 trang 15 SGK GDCD lớp 6

Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em dự định sẽ chăm chỉ học bài, làm bài tập để dành nhiều điểm 9, 10 tặng thầy giáo, cô giáo


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến