Tải Giáo Dục Công Dân 6 - Sách Giáo Viên

Giáo Dục Công Dân 6 - Sách Giáo Viên

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách giáo viên

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

PHẦN MỘT NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
    I MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6
    II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6
    III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6
    IV PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6
PHẦN HAI HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC BÀI CỤ THỂ
    Bài 1 Tự hào vế truyền thống gia đình, dòng họ
    Bài 2 Yêu thương con người
    Bài 3 Siêng năng, kiên trì
    Bài 4 Tôn trọng sự thật
    Bài 5 Tự lập
    Bài 6 Tự nhận thức bản thân
    Bài 7 Ứng phó với tình huống nguy hiểm
    Bài 8 Tiết kiệm
    Bài 9 Công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
    Bài 10 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
    Bai 11 Quyền cơ bản của trẻ em
    Bài 12 Thực hiện quyền trẻ em

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
96 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Tổng Chủ biên
Nguyễn Thị Toan
Chủ biên
Trần Thị Mai Phương
Tác giả
Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6