Tải Toán 6 - Tập một

Toán 6 - Tập một

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

PHẦN SỐ HỌC
CHƯƠNG I ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
    Bài 1 Tập hợp. Phần tử của tập hợp
    Bài 2 Tập hợp về các số tự nhiên
    Bài 3 Ghi số tự nhiên
    Bài 4 Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
    Bài 5 Phép cộng và phép nhân
    Bài 6 Phép trừ và phép chia
    Bài 7 Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
    Bài 8 Chia hai lũy thừa cùng cơ số
    Bài 9 Thứ tự thực hiện các phép tính
    Bài 10 Tính chất chia hết của một tổng
    Bài 11 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
    Bài 12 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
    Bài 13 Ước và bội
    Bài 14 Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
    Bài 15 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
    Bài 16 Ước chung và bội chung
    Bài 17 Ước chung lớn nhất
    Bài 18 Bội chung nhỏ nhất
    Ôn tập chương I
Chương II SỐ NGUYÊN
    Bài 1 Làm quen với số nguyên âm
    Bài 2 Tập hợp các số nguyên
    Bài 3 Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
    Bài 4 Cộng hai số nguyên cùng dấu
    Bài 5 Cộng hai số nguyên khác dấu
    Bài 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên
    Bài 7 Phép trừ hai số nguyên
    Bài 8 Quy tắc dấu ngoặc
    Bài 9 Quyy tắc chuyển vế
    Bài 10 Nhân hai số nguyên khác dấu
    Bài 11 Nhân hai số nguyên cùng dấu
    Bài 12 Tính chất của phép nhân
    Bài 13 Bội và ước của một số nguyên
    Ôn tập chương II
PHẦN HÌNH HỌC
CHƯƠNG I ĐOẠN THẲNG
    Bài 1 Điểm. Điểm thẳng
    Bài 2 Ba điểm thẳng hàng
    Bài 3 Đường thẳng đi qua hai điểm
    Bài 4 Thực hành: Trồng cây thẳng hàng
    Bài 5 Tia
    Bài 6 Đoạn thẳng
    Bài 7 Độ dài đoạn thẳng
    Bài 8 Khi nào thì AM + MB = AB ?
    Bài 9 Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
    Bài 10 Trung điểm của đoạn thẳng
    Ôn tập phần hình học

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
129 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
PHAN ĐỨC CHÍNH
Chủ biên
TÔN THÂN
Tác Giả
VŨ HỮU BÌNH, PHẠM GIA ĐỨC, TRẦN LUẬT

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6