Tải Toán 6 - Tập hai

Toán 6 - Tập hai

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

CHƯƠNG VI PHÂN SỐ
    Bài 23 Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau
    Bài 24 So sánh phân số. Hỗn số dương
    Luyện tập chung
    Bài 25 Phép cộng và phép trừ phân số
    Bài 26 Phép nhân và phép chia phân số
    Bài 27 Hai bài toán về phân số
    Luyện tập chung
    Bài tập cuối chương VI
CHƯƠNG VII SỐ THẬP PHÂN
    Bài 28 Số thập phân
    Bài 29 Tính toán với số thập phân
    Bài 30 Làm tròn và ước lượng
    Bài 31 Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm
    Luyện tập chung
    Bài tập cuối chương VII
CHƯƠNG VIII NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN
    Bài 32 Điểm và đường thẳng
    Bài 33 Điểm nằm giũa hai điểm. Tia
    Bài 34 Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
    Bài 35 Trung điểm của đoạn thẳng
    Luyện tập chung
    Bài 36 Góc
    Bài 37 Số đo góc
    Luyện tập chung
    Chúng ta đã học những gì?
CHƯƠNG IX DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM
    Bài 38 Dữ liệu và thu thập dữ liệu
    Bài 39 Bảng thống kê và biểu đồ tranh
    Bài 40 Biểu đồ cột
    Bài 41 Biểu đồ cột thép
    Luyện tập chung
    Bài 42 Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm
    Bài 43 Xác suất thực nghiệm
    Luyện tập chung
    Bài tập cuối chương IX
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM
    Kế hoạch chi tiêu các nhân và gia đình
    Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè?
    Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra
    Bài tập ôn tập cuối năm
    Bảng tra cứu thuật ngữ
    Bảng giải thích thuật ngữ

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
113 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Tổng chủ biên
Hà Huy Khoái
Chủ biên
Nguyễn Huy Đoan
Tác giả
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6