Tải Bài tập Toán 6 - Tập hai

Bài tập Toán 6 - Tập hai

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

PHẦN SỐ HỌC
Chương III PHÂN SỐ
    Bài 1 Mở rộng khái niệm phân số
    Bài 2 Phân số bằng nhau
    Bài 3 Tính chất cơ bản của phân số
    Bài 4 Rút gọn phân số
    Bài 5 Quy đồng mẫu nhiều phân số
    Bài 6 So sánh phân số
    Bài 7 Phép cộng phân số
    Bài 8 Tính chất cơ bản của phân số
    Bài 9 Phép trừ phân số
    Bài 10 Phép nhân phân số
    Bài 11 Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
    Bài 12 Phép chia phân số
    Bài 13 Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
    Bài 14 Tìm giá trị phân số của một số cho trước
    Bài 15 Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
    Bài 16 Tìm tỉ số của hai số
    Bài 17 Biểu đồ phần trăm
    Bài tập ôn chương III
PHẦN HÌNH HỌC
CHƯƠNG II GÓC
    Bài 1 Nửa mặt phẳng
    Bài 2 Góc
    Bài 4 Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz ?
    Bài 3 Số đo góc
    Bài 5 Vẽ góc cho biết số đo
    Bài 6 Tia phân giác của góc
    Bài 7 Thực hành đo góc trên mặt đất
    Bài 8 Đường tròn
    Bài 9 Tam giác
    Bài tập ôn chương II

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
112 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6