Tải Ngữ văn 6 - Tập hai

Ngữ văn 6 - Tập hai

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Bài 18
    Bài học đường đời đầu tiên
    Phó từ
    Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Bài 19
    Sông nước Cà Mau
    So sánh
    Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhật xét trong văn miêu tả
Bài 20
    Bức tranh của em gái tôi
    Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
Bài 21
    Vượt thác
    So sánh (tiếp theo)
    Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
    Phương pháp tả cảnh
    Viết bài tập làm văn số 5 - Văn tả cảnh (làm ở nhà)
Bài 22
    Buổi học cuối cùng
    Nhân hóa
    Phương pháp tả người
Bài 23
    Đêm nay Bác không ngủ
    Ẩn dụ
    Luyện nói về văn miêu tả
Bài 24
    Lượm
    Mưa
    Hoán dụ
    Tập làm thơ bốn chữ
    Trả bài tập làm văn số 5
Bài 25
    Cô Tô
    Các thành phần chính của câu
    Viết bái tập làm văn số 6 - Văn tả người (làm tại lớp)
Bài 26
    Cây tre Việt Nam
    Câu trần thuật đơn
    Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ
Bài 27
    Lòng yêu nước
    Lao xao
    Câu trần thuật đơn có từ là
    Trả bài tập làm văn số 6
Bài 28
    Ôn tập truyện và kí
    Câu trần thuật đơn không có từ là
    Ôn tập văn miêu tả
    Viết bài tập làm văn số 7 - Văn miêu tả sáng tạo (làm tại lớp)
Bài 29
    Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử
    Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ
    Viết đơn
Bài 30
    Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
    Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)
    Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi
Bài 31
    Động Phong Nha
    Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu hỏi chấm, dấu chấm than)
    Kiểm tra tiếng Việt
    Trả bài tập làm văn số 7
Bài 32
    Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
    Tổng kết phần Văn
    Tổng kết phần Tập làm văn
Bài 33
    Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
    Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài tập hợp cuối năm
Bài 34
    Tổng kết phần Tiếng Việt
    Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài tập hợp cuối năm

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
167 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
NGUYỄN KHẮC PHI
Chủ biên phần Văn
NGUYỄN ĐÌNH CHÚ
Chủ biên phần Tiếng Việt
NGUYỄN MINH THUYẾT
Chủ biên phần Tập làm văn
TRẦN ĐÌNH SỬ
Tác giả
NGUYỄN VĂN LONG, NGUYỄN QUANG VINH, ĐỖ NGỌC THỐNG

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6