Tải Ngữ văn 6 tập 1 - Sách giáo viên

Ngữ văn 6 tập 1 - Sách giáo viên

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách giáo viên

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Lời nói đầu
Phần một Hướng dẫn chung
    I Mục tiêu, yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học được quy định trong chương trình
    II Giới thiệu sách giáo khoa Ngữ văn 6
    III Giới thiệu sách giáo viên
Phần hai Hướng dẫn dạy học các bài cụ thể
    BÀI 1 TÔI VÀ CÁC BẠN
    Giới thiệu bài học và Tri thức ngữ văn
    Đọc văn bản và Thực hành tiếng Việt
    Viết
    Nói và nghe
    BÀI 2 GÕ CỬA TRÁI TIM
    Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
    Đọc văn bản và Thực hành tiếng Việt
    Viết
    Nói và nghe
    BÀI 3 YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ
    Giới thiệu bài học và Tri thức ngữ văn
    Đọc văn bản và Thực hành tiếng Việt
    Viết
    Nói và nghe
    ĐỌC MỞ RỘNG
    BÀI 4 QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
    Giới thiệu bài học và Tri thức ngữ văn
    Đọc văn bản và thực hành tiếng Việt
    Viết
    Nói và nghe
    BÀI 5 NHỮNG NẺO ĐƯỜNG XỨ SỞ
    Giới thiệu bài học và Tri thức ngữ văn
    Đọc văn bản và Thực hành tiếng Việt
    Viết
    Nói và nghe
    ĐỌC MỞ RỘNG
    ÔN TẬP HỌC KÌ I

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
157 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Tổng Chủ biên
Bùi Mạnh Hùng
Chủ biên
Nguyễn Thị Ngân Hoa
Tác giả
Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6