Tải Vật lí 6

Vật lí 6

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Lời nói đầu
Chương I Cơ học
    Bài 1 Đo độ dài
    Bài 2 Đo độ dài (tiếp theo)
    Bài 3 Đo thể tích chất lỏng
    Bài 4 Đo thể tích vật rắn không thấm nước
    Bài 5 Khối lượng - Đo khối lượng
    Bài 6 Lực - Hai lực cân bằng
    Bài 7 Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
    Bài 8 Trọng lực - Đơn vị lực
    Bài 9 Lực đàn hồi
    Bài 10 Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng
    Bài 11 Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng
    Bài 12 Thực hành : Xác định khối lượng riêng của sỏi
    Bài 13 Máy cơ đơn giản
    Bài 14 Mặt phẳng nghiêng
    Bài 15 Đòn bảy
    Bài 16 Ròng rọc
    Bài 17 Tổng kết chương I : Cơ học
Chương II Nhiệt học
    Bài 18 Sự nở vì nhiệt của chất rắn
    Bài 19 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
    Bài 20 Sự nở vì nhiệt của chất khí
    Bài 21 Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
    Bài 22 Nhiệt kế - Thang nhiệt độ
    Bài 23 Thực hành đo nhiệt độ
    Bài 24 Sự nóng chảy và sự đông đặc
    Bài 25 Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)
    Bài 26 Sự bay hơi và sự ngưng tụ
    Bài 27 Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)
    Bài 28 Sự sôi
    Bài 29 Sự sôi (tiếp theo)
    Bài 30 Tổng kết chương II : Nhiệt học

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
94 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
VŨ QUANG
Chủ biên
BÙI GIA THỊNH
Tác giả
NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6