Tải Toán 6 - Tập một

Toán 6 - Tập một

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

CHƯƠNG I TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
    Bài 1 Tập hợp
    Bài 2 Cách ghi số tự nhiên
    Bài 3 Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
    Bài 4 Phép cộng và phép trừ số tự nhiên
    Bài 5 Phép nhân và phép chia số tự nhiên
    Luyện tập chung
    Bài 6 Lũy thừa với số mũ tự nhiên
    Bài 7 Thứ tự thực hiên các phép tính
    Luyện tập chung
    Bài tập cuối chương I
CHƯƠNG II TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
    Bài 8 Quan hệ chia hết và tính chất
    Bài 9 Dấu hiệu chia hết
    Bài 10 Số nguyên tố
    Luyện tập chung
    Bài 11 Ước chung. Ước chung lớn nhất
    Bài 12 Bội chung. Bội chung nhỏ nhất
    Luyện tập chung
    Bài tập cuối chương II
CHƯƠNG III SỐ NGUYÊN
    Bài 13 Tập hợp các số nguyên
    Bài 14 Phép cộng và phép trừ số nguyên
    Bài 15 Quy tắc dấu ngoặc
    Luyện tập chung
    Bài 16 Phép nhân số nguyên
    Bài 17 Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên
    Luyện tập chung
    Bài tập cuối chương III
CHƯƠNG IV MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN
    Bài 18 Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều
    Bài 19 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
    Bài 20 Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học
    Luyện tập chung
    Bài tập chương IV
CHƯƠNG V TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN
    Bài 21 Hình có trục đối xứng
    Bài 22 Hình có tâm đối xứng
    Luyện tập chung
    Bài tập cuối chương V
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM
    Tấm thiệp và phòng học của em
    Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra
    Sử dụng máy tính cầm tay

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
125 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Tông chủ biên
Hà Huy Khoái
Chủ biên
Nguyễn Huy Đoan
Tác giả
Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 6