Bài 3: Tiết kiệm


Trả lời gợi ý Bài 3 trang 8 SGK GDCD lớp 6

Thảo từ chối khi mẹ đề nghị thưởng tiền để Thảo đi chơi với các bạn, vì Thảo thương mẹ, hiểu sự khó khăn của gia đình nhà nghèo.


Giải bài tập Bài 3 trang 8 SGK GDCD lớp 6

Những hành vi biểu hiện trái ngược với tiết kiệm: Tiêu xài hoang phí tiền bạc của cha mẹ, tiền bạc của Nhà nước, tham ô, tham nhũng...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến