Tiếng Anh Mới

Giải bài tập tiếng Anh lớp 7 mới, sách thí điểm, tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look...

Unit 1: My Hobbies - Sở thích của tôi


Unit 2: Health - Sức khỏe


Unit 3: Community Service - Dịch vụ cộng đồng


Review 1 (Units 1-2-3) - SGK Tiếng Anh 7 mới


Unit 4: Music and Arts - Âm nhạc và nghệ thuật


Unit 5: Vietnamese Food and Drink - Thức ăn và thức uống Việt Nam


Unit 6: The First University in Viet Nam - Trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam


Unit 7: Traffic - Giao thông


Unit 8: Films - Phim ảnh


Unit 9: Festivals Around The World - Những lễ hội trên thế giới


Review 3 (Units 7-8-9) SGK Tiếng Anh 7 mới


Unit 10: Sources of Energy - Những nguồn năng lượng


Unit 11: Travelling in The Future - Đi lại trong tương lai


Unit 12: An Overcrowded World - Một thế giới quá đông đúc


Review 4 (Units 10-11-12) - SGK Tiếng Anh 7 mới


Review 2 (Units 4-5-6) - SGK Tiếng Anh 7 mới


Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải