Bài 4. Đường tiệm cận


Lý thuyết đường tiệm cận

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C).


Bài 1 trang 30 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 30 SGK Giải tích 12. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:


Bài 2 trang 30 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 30 SGK Giải tích 12. Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số:


Câu hỏi 1 trang 27 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 27 SGK Giải tích 12. Nêu nhận xét về khoảng cách từ điểm M(x; y) ∈ (C) tới đường thẳng y = -1 khi |x| → +∞....


Câu hỏi 2 trang 29 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 29 SGK Giải tích 12. Tính...


Bài học tiếp theo

Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Bài 1. Nguyên hàm
Bài 2. Tích phân
Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Bài học bổ sung

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 2. Cực trị của hàm số
Bài 1. Hàm số lượng giác
Bài 2. Phép tịnh tiến
Bài 1. Mệnh đề
Bài 1. Các định nghĩa
Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài học liên quan