Tiếng Anh Mới

Giải bài tập tiếng Anh lớp 8 mới, sách thí điểm, tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look...

Unit 1: Leisure Activities - Hoạt động giải trí


Unit 2: Life In The Countryside - Cuộc sống ở miền quê


Unit 3: Peoples of Viet Nam - Các dân tộc Việt Nam


Review 1 (Unit 1 - 2 - 3) SGK Tiếng Anh 8 mới


Unit 4: Our Customs And Traditions - Phong tục và truyền thống của chúng ta


Unit 5: Festivals In Viet Nam - Lễ hội ở Việt Nam


Unit 6: Folk Tales - Truyện dân gian


Review 2 (Units 4 - 5 - 6) SGK Tiếng Anh 8 mới


Unit 7: Pollution - Ô nhiễm


Unit 8: English Speaking Countries - Những quốc gia nói tiếng anh


Unit 9: Natural Disasters - Thảm họa thiên nhiên


Review 3 trang 36 Tiếng Anh lớp 8 mới


Unit 10: Communication - Giao Tiếp


Unit 11: Science And Technology - Khoa học và công nghệ


Unit 12: Life On Other Planets - Cuộc Sống Trên Hành Tinh Khác


Review 4 trang 68 Tiếng Anh lớp 8 mới


Tổng hợp từ vựng lớp 8 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 8 thí điểm


Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải