SBT Toán

Giải sách bài tập toán hình học và đại số giải tích lớp 11. Giải chi tiết tất cả câu hỏi trong các chương và bài chi tiết trong SBT hình học và đại số giải tích toán 11 cơ bản với cách giải nhanh và ngắn gọn nhất

PHẦN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Chương 1: Hàm số lượng giác phương trình lượng giác

Chương 2: Tổ hợp xác suất

Chương 3: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm


PHẦN HÌNH HỌC

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian quan hệ song song

Chương 3: Vecto trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian