Bài 1. Quy tắc đếm


Lý thuyết quy tắc đếm

Đóng vai trò quan trọng trong Đại số tổ hợp và trong nhiều ứng dụng


Bài 1 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 1 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm


Bài 2 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 2 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 100 ?


Bài 3 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 3 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11. Các thành phố A, B, C, D được nối với nhau bởi các con đường


Bài 4 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải bài 4 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11. Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay


Câu hỏi 1 trang 44 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 1 trang 44 SGK Đại số và Giải tích 11. Trong ví dụ 1, kí hiệu A là tập hợp các quả cầu trắng...


Câu hỏi 2 trang 45 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 45 SGK Đại số và Giải tích 11. Từ thành phố A đến thành phố B có ba con đường, từ B đến C có bốn con đường (h.25)...


Bài học tiếp theo

Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn
Bài 4. Phép thử và biến cố
Bài 5. Xác suất và biến cố
Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học
Bài 2. Dãy số
Bài 3. Cấp số cộng
Bài 4. Cấp số nhân
Bài 1. Giới hạn của dãy số
Bài 2. Giới hạn của hàm số

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến

bài tập quy tắc đếm