Tải Hình học 11

Hình học 11

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chương 1 PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
    Bài 1 Phép biến hình
    Bài 2 Phép tịnh tiến
    Bài 3 Phép đối xứng trục
    Bài 4 Phép đối xứng tâm
    Bài 4 Phép quay
    Bài 6 Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
    Bài 7 Phép vị tự
    Bài 8 Phép đồng dạng
    Câu hỏi ôn tập chương I
    Bài tập ôn tập chương I
    Câu hỏi trắc nghiệm chương I
    Bài đọc thêm: Áp dụng phép biến hình để giải toán
    Bài đọc thêm: Giới thiệu về hình học Frac-tan
Chương 2 ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG
    Bài 1 Đại cương về đường thẳng và mătj phẳng
    Bài 2 Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
    Bài 3 Đường thẳng và mặt phẳng song song
    Bài 4 Hai mặt phẳng song song
    Bài 5 Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
    Câu hỏi ôn tập chương II
    Bài tập ôn tập chương II
    Câu hỏi trắc nghiệm chương II
    Bạn có biết? Ta-lét, người đầu tiên phát hiện ra nhật thực
    Bài đọc thêm: Giới thiệu phương pháp tiên đề trong việc xây dựng Hình học
Chương 3 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
    Bài 1 Vectơ trong không gian
    Bài 2 Hai đường thẳng vuông góc
    Bài 3 Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
    Bài 4 Hai mặt phẳng vuông góc
    Bạn có biết? Kim tự tháp Kê-ốp
    Bài 5 Khoảng cách
    Câu hỏi ôn tập chương III
    Bài tập ôn tập chương III
    Câu hỏi trắc nghiệm chương III
    Bài tập ôn tập cuối năm
    Hướng dẫn giải và đáp số
    Bảng thuật ngữ

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
0 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 11