Tải Đại số và Giải tích 11

Đại số và Giải tích 11

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Bài 1 Hàm số lượng giác
Bài 3 Một số phương trình lượng giác thường gặp
Chương I HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC - PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
    Bài 1 Hàm số lượng giác
    Bài 2 Phương trình lượng giác cơ bản
    Bài 3 Một số phương trình lượng giác thường gặp
    Ôn tập chương I
    Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số
Chương II TỔ HỢP - XÁC SUẤT
    Bài 1 Quy tắc đếm
    Bài 2 Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
    Bài 3 Nhị thức Niu-tơn
    Bài 4 Phép thử và biến cố
    Bài 5 Xác suất của biến cố
    Ôn tập chương II
    Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số
Bài tập ôn tập chương I
Chương III DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN
    Bài 1 Phương pháp quy nạp toán học
    Bài 2 Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân
    Bài 3 Cấp số cộng
    Bài 4 Cấp số nhân
    Ôn tập chương III
    Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số
Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số
Chương IV GIỚI HẠN
    Bài 1 Giới hạn của dãy số
    Bài 2 Giới hạn của hàm số
    Bài 3 Hàm số liên tục
    Ôn tập chương IV
    Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số
Chương v ĐẠO HÀM
    Bài 1 Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
    Bài 2 Các quy tắc tính đạo hàm
    Bài 3 Đạo hàm của ácc hàm số lượng giác
    Bài 4 Vi phân
    Bài 5 Đạo hàm cấp hai
    Bài tập ôn tập chương V
    Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số
    Bài tập ôn tập cuối năm
    Đề tự kiểm tra
Chương V ĐẠO HÀM
    Bài 1 Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
    Bài 2 Quy tắc tính đạo hàm
    Bài 3 Đạo hàm của hàm số lượng giác
    Bài 4 Vi phân
    Bài 5 Đạo hàm cấp hai
    Ôn tập chương V
    Ôn tập cuối năm

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
194 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 11