Tải Ngữ văn 11 - Tập hai

Ngữ văn 11 - Tập hai

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

TUẦN 19
    Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt)
    Nghĩa của câu
    Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học
TUẦN 20
    Hầu trời
    Nghĩa của câu (tiếp theo)
TUẦN 21
    Vội vàng
    Thao tác lập luận bác bỏ
TUẦN 22
    Tràng giang
    Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
    Trả bài làm văn số 5
    Viết bài làm văn số 6 : Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà
TUẦN 23
    Đây thôn Vĩ Dạ
    Chiều tối (Mộ)
TUẦN 24
    Từ ấy
    Đọc thêm : Lại Tân
    Đọc thêm : Nhớ Đồng
    Đọc thêm : Tương tư
    Đọc thêm : Chiều xuân
    Tiểu sử tóm tắt
TUẦN 25
    Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
    Trả bài làm văn số 6
TUẦN 26
    Tôi yêu em
    Đọc thêm : Bài thơ số 28 (trong tập Người làm vượn)
    Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt
TUẦN 27
    Người trong bao
    Thao tác lập luận bình luận
TUẦN 28
    Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ)
    Luyện tập thao tác lập luận bình luận
TUẦN 29
    Về luân lí xã hội ở nước ta (trích Đạo đức và luân lí Đông Tây)
    Đọc thêm : Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức
TUẦN 30
    Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác
    Phong cách ngôn ngữ chính luận
TUẦN 31
    Một thời đại trong thi ca (trích)
    Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)
TUẦN 32
    Một số thể loại văn học : kịch, nghị luận
    Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
TUẦN 33
    Ôn tập phần Văn học
    Tóm tắt văn bản nghị luận
TUẦN 34
    Ôn tập phần Tiếng Việt
    Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
    Ôn tập phần làm văn
TUẦN 35
    Kiểm tra tổng hợp cuối năm
    Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
    Bảng tra cứu từ Hán Việt

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
216 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 11