Tải Ngữ văn 11 - Tập hai - Nâng cao

Ngữ văn 11 - Tập hai - Nâng cao

Năm xuất bản:

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Tuần 19
    - Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt - Phan Bội Châu)
    - Hầu Trời (Tản Đà)
    - Thao tác lập luận bác bỏ
Tuần 20
    - Đọc thơ
    - Nghĩa của câu
    - Bài viết số 5 (Nghị luận văn học)
Tuần 21
    - Vội vàng (Xuân Diệu)
    Đọc thêm
    - Xuân Diệu
    - Luyện tập về thao tác lập luận bác bỏ
Tuần 22
    - Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)
    - Tràng giang (Huy Cận)
    - Luyện tập về nghĩa của câu
Tuần 23
    - Tương tư (Nguyễn Bính)
    Đọc thêm
    - Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý cho bài nghị luận văn học
    - Trả bài viết số 5
    - Bài viết số 6 (Nghị luận văn học – Bài làm ở nhà)
Tuần 24
    - Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh
    - Chiều tối (Mộ - Hồ Chí Minh)
    - Lai Tân ( Hồ Chí Minh)
    Đọc thêm Giải đi sớm (Tảo giải - Hồ Chí Minh)
    - Luyện tập về thay đổi trật tự các phần của cụm từ và các thành phần của câu
    - Kiểm tra văn học
Tuần 25
    - Từ ấy (Tố Hữu)
    Đọc thêm Nhớ đồng (Tố Hữu)
    - Luyện tập về câu nghi vấn tu từ
    - Thao tác lập luận bình luận
Tuần 26
    - Về luân lí xã hội ở nước ta (Trích Đạo đức và luân lí Động Tây - Phan Châu Trinh)
    - Một thời đại trong thi ca (Trích - Hoài Thanh)
    - Trả bài viết số 6
Tuần 27
    - Đọc văn nghị luận
    Đọc thêm Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn Anh Ninh)
    - Phong cách ngôn ngữ chính luận
    - Trả bài kiểm tra văn học
Tuần 28
    - Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng - ghen)
    - Tóm tắt văn bản nghị luận
    - Bài viết số 7 (Nghị luận xã hội)
Tuần 29
    - Đám tang lão Gô-ri-ô (Trích Lão Gô-ri-ô Ban-dắc)
    - Luyện tập về phong cách ngôn ngữ chính luận
    - Luyện tập về thao tác lập luận bình luận
Tuần 30
    - Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích Những người khốn khổ - Huy-gô)
    - Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
    - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
Tuần 31
    - Người trong bao (Sê-khốp)
    - Luyện nói: thảo luận, tranh luận
    - Trả bài viết số 7
Tuần 32
    - Tôi yêu em (Pu-skin)
    Đọc thêm Bài thơ số 28 (Ta-go)
    - Ôn tập về Làm văn (Học kì II)
    - Tiểu sử tóm tắt
Tuần 33
    - Ôn tập về Văn học (Học kì II)
    - Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
    - Bài viết số 8 (Kiểm tra tổng hợp cuối năm)
Tuần 34
    - Tổng kết phương pháp đọc hiểu văn bản văn học
    - Đặc điểm loại hình của tiếng Việt (Tiếp theo)
    - Luyện tập viết tóm tắt tiểu sử
Tuần 35
    - Tổng kết phần văn học Việt Nam
    - Tổng kết về Làm văn
    - Trả bài viết số 8

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
Số trang
209 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
Trần Đình Sửu
Chủ biên
Hồng Dân, Nguyễn Đăng Mạnh, Đỗ Ngọc Thống
Tác giả
Hoàng Dũng, Phan Huy Dũng, Nguyễn Văn Hiệp, Hà Thị Hòa, Chu Văn Sơn, Phùng Văn Tửu, Nguyễn Thị Hồng Vân

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 11