Tải Đại số và Giải tích 11 - Nâng cao

Đại số và Giải tích 11 - Nâng cao

Năm xuất bản:

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

CHƯƠNG I HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
    Bài 1 Các hàm số lượng giác
    Bài 2 Phương trình lượng giác cơ bản
    Bài 3 Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản
    Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I
CHƯƠNG II TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT
    A Tổ hợp
    B Xác suất
CHƯƠNG III DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN
    Bài 1 Phương pháp quy nạp toán học
    Bài 2 Dãy số
    Bài 3 Cấp số cộng
    Bài 4 Cấp số nhân
    Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III
CHƯƠNG IV GIỚI HẠN
    A Giới hạn của dãy số
    B Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục
    Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV
CHƯƠNG V ĐẠO HÀM
    Bài 1 Khái niệm đạo hàm
    Bài 2 Các quy tắc tính đạo hàm
    Bài 3 Đạo hàm của các hàm số lượng giác
    Bài 4 Vi phân
    Bài 5 Đạo hàm cấp cao
    Câu hỏi và bài tập ôn tập chương V
    Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
Số trang
241 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 11