Tải Hình học 11 - Nâng cao

Hình học 11 - Nâng cao

Năm xuất bản:

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

CHƯƠNG I PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
    Bài 1 Mở đầu về phép biến hình
    Bài 2 Phép tịnh tiến và phép dời hình
    Bài 3 Phép đối xứng trục
    Bài 4 Phép quay và phép đối xứng tâm
    Bài 5 Hai hình bằng nhau
    Bài 6 Phép vị tự
    Bài 7 Phép đồng dạng
    Ôn tập chương I
    Bài đọc thêm Hình tự đồng dạng và Hình học frac-tan (fractal)
    Bài 2 Hai đường thẳng song song
CHƯƠNG II ĐƯỜNG THẲNG VÀ HAI MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG
    Bài 1 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
    Bài 2 Hai đường thẳng song song
    Bài 3 Đường thẳng song song với mặt phẳng
    Bài 4 Hai mặt phẳng song song
    Bài 5 Phép chiếu song song
    Ôn tập chương II
    Bài đọc thêm Phương pháp tiên đề trong hình học
CHƯƠNG III VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC
    Bài 1 Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ
    Bài 2 Hai đường thẳng vuông góc
    Bài 3 Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
    Bài 4 Hai mặt phẳng vuông góc
    Bài 5 Khoảng cách
    Ôn tập chương III
    Bài tập ôn cuối năm

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
Số trang
134 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 11