SBT Toán

Giải sách bài tập toán hình học và đại số lớp 10. Giải chi tiết tất cả câu hỏi trong các chương và bài chi tiết trong SBT hình học và đại số toán 10 cơ bản với cách giải nhanh và ngắn gọn nhất

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 1: Mệnh đề, tập hợp

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chương 3: Phương trình, hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác


PHẦN HÌNH HỌC

Chương 1: Véc tơ

Chương 2: Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng