Bài 3. Các phép toán tập hợp


Lý thuyết về các phép toán tập hợp.

Phép giao, phép hợp, phép hiệu và phần bù


Bài 1 trang 15 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 15 SGK Đại số 10. Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN"


Bài 2 trang 15 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 15 SGK Đại số 10. Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp trong các trường hợp sau.


Bài 3 trang 15 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 15 SGK Đại số 10. Trong 45 học sinh của lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, 20 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt.


Bài 4 trang 15 SGK Đại số 10

Giải bài 4 trang 15 SGK Đại số 10. Cho tập hợp A, hãy xác định


Câu hỏi 1 trang 13 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 13 SGK Đại số 10. Cho...


Câu hỏi 2 trang 14 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 14 SGK Đại số 10. Giả sử A, B lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi Toán, giỏi Văn của lớp 10E. Biết...


Câu hỏi 3 trang 14 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 14 SGK Đại số 10. Giả sử tập hợp A các học sinh giỏi của lớp 10E là....


Bài học tiếp theo

Bài 4. Các tập hợp số
Bài 5. Số gần đúng. Sai số
Bài 2. Hàm số y = ax + b
Bài 3. Hàm số bậc hai
Bài 1. Đại cương về phương trình
Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
Bài 1. Bất đẳng thức
Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài học bổ sung

Bài học liên quan