Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn


Lý thuyết về phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Phương trình bậc nhất hai ẩn (x và y) có dạng


Bài 1 trang 68 SGK Đại số 10

Giải bài 1 trang 68 SGK Đại số 10. Tại sao không cần giải ta cũng kết luận được hệ phương trình này vô nghiệm ?


Bài 2 trang 68 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 68 SGK Đại số 10. Giải các hệ phương trình


Bài 3 trang 68 SGK Đại số 10

Giải bài 3 trang 68 SGK Đại số 10. Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây.


Bài 4 trang 68 SGK Đại số 10

Giải bài 4 trang 68 SGK Đại số 10. Có hai dây chuyền may áo sơ mi.


Bài 5 trang 68 SGK Đại số 10

Giải bài 5 trang 68 SGK Đại số 10. Giải các hệ phương trình


Bài 6 trang 68 SGK Đại số 10

Giải bài 6 trang 68 SGK Đại số 10. Một cửa hàng bán áo sơ mi, quần âu nam và váy nữ.


Bài 7 trang 68 SGK Đại số 10

Giải bài 7 trang 68 SGK Đại số 10. Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi


Câu hỏi 1 trang 63 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 63 SGK Đại số 10. Cặp (1; -2) có phải là một nghiệm của phương trình 3x – 2y = 7 không ? ...


Câu hỏi 2 trang 64 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 2 trang 64 SGK Đại số 10. Hãy biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình 3x – 2y = 6....


Câu hỏi 3 trang 64 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 3 trang 64 SGK Đại số 10. Có mấy cách giải hệ phương trình...


Câu hỏi 4 trang 65 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 65 SGK Đại số 10. Hãy giải hệ phương trình (5). ...


Bài học tiếp theo

Bài 1. Bất đẳng thức
Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai
Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất
Bài 2. Biểu đồ
Bài 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 1. Cung và góc lượng giác
Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Bài học bổ sung

Bài học liên quan