Tải Đại số 10

Đại số 10

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chương I MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP
    Bài 1 Mệnh đề
    Bài 2 Tập hợp
    Bài 3 Các phép toán tập hợp
    Bài 4 Các tập hợp số
    Bài 5 Ôn tập gần đúng. Sai số
    Ôn tập chương I
Chương II HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
    Bài 1 Hàm số
    Bài 2 Hàm số y = ax + b
    Bài 3 Hàm số bậc hai
    Ôn tập chương II
Chương III PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH
    Bài 1 Đại cương về phương trình
    Bài 2 Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
    Bài 3 Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
    Ôn tập chương III
Chương IV BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH
    Bài 1 Bất đẳng thức
    Bài 2 Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
    Bài 3 Dấu của nhị thức bậc nhất
    Bài 4 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
    Bài 5 Dấu của tam thức bậc hai
    Ôn tập chương IV
Chương V THỐNG KÊ
    Bài 1 Bảng phân bố tần số và tần xuất
    Bài 2 Biểu đồ
    Bài 3 Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
    Bài 4 Phương sai và độ lệch chuẩn
    Ôn tập chương V
Chương VI CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
    Bài 1 Cung và góc lượng giác
    Bài 2 Giá trị lượng giác của một cung
    Bài 3 Công thức lượng giác
    Ôn tập chương VI
Ôn tập cuối năm

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
173 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
TRẦN VĂN HẠO
Chủ biên
VŨ TUẤN
Tác Giả
DOÃN MINH CƯỜNG, ĐỖ MẠNH HÙNG, NGUYỄN TIẾN TÀI

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 10