Tải Hình học 10

Hình học 10

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chương 1 Vectơ
    Bài 1 Các định nghĩa
    Bài 2 Tổng và hiệu của hai vectơ
    Bài 3 Tích của vectơ với một số
    Bài 4 Hệ trục tọa độ
    Ôn tập chương I
Chương II Tích vô hưỡng của hai vectơ và ứng dụng
    Bài 1 Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0˚ đến 180˚
    Bài 2 Tích vô hướng của hai vectơ
    Bài 3 Các hê thức lượng trong tam giác và giải tam giác
    Ôn tập chương II
Chương III Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
    Bài 1 Phương trình đường thẳng
    Bài 2 Phương trình đường tròn
    Bài 4 Phương trình đường elip
    Ôn tập chương III
    Ôn tập cuối năm
    Hướng dẫn và đáp số
    Bảng thuật ngữ

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuât bản giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
106 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
TRẦN VĂN HẠO
Chủ biên
NGUYỄN MỘNG HY
Tác Giả
NGUYỄN VĂN ĐOÀNH, TRẦN ĐỨC HUYÊN

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 10