Tải Địa lí 10

Địa lí 10

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

phần một địa lý tự nhiên
chương I BẢN ĐỒ
    Bài 1 Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
    Bài 2 Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
    Bài 3 Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
    Bài 4 Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
chương II VŨ TRỤ, HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
    Bài 5 Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quang trục của Trái Đất
    Bài 6 Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
chương III CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT, CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA CHẤT
    Bài 7 Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
    Bài 8 Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
    Bài 9 Tác động của ngoại lực đến địa hình của bề mặt Trái Đất
    Tác động của ngoại lực đến địa hình của bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
    Bài 10 Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
    Bài 11 Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
    Bài 12 Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
    Bài 13 Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
    Bài 14 Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khs hậu
    Bài 15 Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
    Bài 16 Sóng. Thủy triều. Dòng biển
    Bài 17 Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
    Bài 18 Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
    Bài 19 Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
chương IV MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA CHẤT
    Bài 20 Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
    Bài 21 Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
phần hai ĐỊA LÍ VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI
chương V ĐỊA LÍ DÂN CƯ
    Bài 22 Dân số và sự gia tăng dân số
    Bài 23 Cơ cấu dân số
    Bài 24 Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
    Bài 25 Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
Chương VI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ
    Bài 26 Cơ cấu nền kinh tế
chương VII ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP
    Bài 27 Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bó nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
    Bài 28 Địa lí ngành trồng trọt
    Bài 29 Địa lí ngành chăn nuôi
    Bài 30 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số thế giời và một số quốc gia
chương VIII ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP
    Bài 31 Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
    Bài 32 Địa lý các ngành công nghiệp
    Bài 33 Một số hình thứ chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
    Địa lý các ngành công nghiệp (tiếp theo)
    Bài 34 Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
chương IX ĐỊA LÍ DỊCH VỤ
    Bài 35 vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
    Bài 36 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải
    Bài 37 Địa lí các ngành giao thông vận tải
    Bài 38 Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma
    Bài 39 Địa lí ngành thông tin liên lạc
    Bài 40 Địa lí ngành thương mại
chương X MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
    Bài 41 Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
    Bài 42 Môi trường và sự phát triển bền vững

Thông tin

Bản quyền
Năm xuất bản
2019
Số trang
165 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 10