Tải Hóa học 10

Hóa học 10

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chương 1 Nguyên tử
    Bài 1 Thành phần nguyên tử
    Bài 2 Hạt nhân nguyên tử- Nguyên tố hóa học - Đồng vị.
    Bài 3 Luyện tập : Thành phần nguyên tử
    Tư liệu Ứng dụng của đồng vị phóng xạ và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình
    Bài 4 Cấu tạo vỏ nguyên tử
    Bài đọc thêm Khái niệm về obitan nguyên tử
    Bài 5 Cấu hình electron nguyên tử
    Bài 6 Luyện tập : Cấu tạo vỏ nguyên tử
Chương 2 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn
    Bài 7 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
    Tư liệu Đôi nét về Đi-mi-tri I-va-nô-vích Men-đê-lê-ép vầ định luật tuần hoàn - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
    Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
    Bài 8 Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
    Bài 9 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
    Bài 10 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
    Bài 11 Luyện tập : Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học
Chương 3 Liên kết hóa học
    Bài 12 Liên kết ion - Tinh thể ion
    Bài 13 Liên kết cộng hóa trị
    Bài đọc thêm §1. Sự xen phủ các obitan nguyên tử. Sự lai hóa các obitan nguyên tử
    §2. Sự tạo thành phân tử H2O, NH3 ( có cấu tạo góc )
    Bài 14 Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
    Tư liệu Tinh thể phân tử của nước đá
    Bài 15 Hóa trị và số oxi hóa
    Bài 16 Luyện tập : Liên kết hóa học
Chương 4 Phản ứng oxi hóa - khử
    Bài 17 Phản ứng oxi hóa - khử
    Bài 18 Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
    Bài 19 Luyện tập : Phản ứng oxi hóa - khử
    Bài đọc thêm Mưa axit
    Bài 20 Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi hóa - khử
Chương 5 Nhóm Halogen
    Bài 21 Khái quát về nhóm Halogen
    Bài 22 Clo
    Bài 23 Hi đroclorua - Axit Clohiđric và muối clorua
    Tư liệu Vai trò quan trọng của axit clohiđric
    Bài 24 Sơ lược về hợp chất có oxi của Clo
    Bài 25 Flo - Brom - Iot
    Tư liệu Hợp chất CFC
    Bài đọc thêm Flo và Iot
    Bài 26 Luyện tập : Nhóm Halogen
    Bài 27 Bài thực hành số 2. Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
    Bài 28 Bài thực hành số 3. Tính chất hóa học của brom và iot
    Bài đọc thêm Ô nhiễm đất do phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật
Chương 6 Oxi - Lưu huỳnh
    Bài 29 Oxi - Ôzn
    Bài đọc thêm Sự suy giảm tầng ozon
    Bài 30 Lưu huỳnh
    Bài 31 Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh
    Bài 32 Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit. Lưu huỳnh trioxit
    Bài 33 Axit sunfuric - Muối sunfat
    Bài 34 Luyện tập : Oxi và lưu huỳnh
    Bài 35 Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
Chương 7 Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
    Tư liệu Chất xúc tác men (enzim)
    Bài 37 Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học
    Bài 38 Cân bằng hóa học
    Tư liệu Một phương pháp sản xuất hiđro trong công nghiệp
    Bài đọc thêm Hằng số cân bằng
    Bài 39 Luyện tập : Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
    Mục lục
    Mục lục tra cứu
    Bài 36 Tốc độ phản ứng hóa học

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
175 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng chủ biên kiêm chủ biên
Nguyễn Xuân Trường
Tác giả
Lê Đức Chuy, Lê Mậu Quyền, Lê Xuân Trọng

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 10