Tải Hóa học 10 - Nâng cao

Hóa học 10 - Nâng cao

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chương 1 Nguyên tử
    Bài 1 Thành phần nguyên tử
    Bài 2 Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học
    Bài 3 Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình
    Tư liệu : Sự phóng xạ
    Bài 4 Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obita nguyên tử
    Bài 5 Luyện tập về : thành phần cấu tạo của nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử
    Bài 6 Lớp và phân lớp electron
    Bài 7 Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình của electron nguyên tử
    Bài 8 Luyện tập chương I
Chương II Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật bảo toàn
    Bài 9 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
    Tư liệu : Đôi nét về Đi-mi-tri I-va-no-vic Men-đê-lê-ep và định luật tuần hoàn. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
    Bài 10 Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electon nguyên tử của các nguyên tố hóa học
    Bài 11 Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học
    Bài đọc thêm : Áp lực electron
    Bài 12 Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn
    Bài 13 Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
    Bài 14 Luyện tập chương 2
    Bài 15 Bài thực hành số 1 : Một số thao tác thực hành thí nghiệm hóa học. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì và nhóm
Chương 3 Liên kết hóa học
    Bài 16 Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion
    Bài 17 Liên kết cộng hóa trị
    Bài 18 Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba
    Bài 19 Luyên tập về liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Lai hóa các obitan nguyên tử
    Bài 20 Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử
    Bài 21 Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học
    Bài 22 Hóa trị và số oxi hóa
    Bài 23 Liên kết kim loại
    Bài 24 Luyện tập chương 3
Chương 4 Phản ứng hóa học
    Bài 25 Phản ứng oxi hóa - khử
    Tư liệu : Lập phương tình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử theo phương pháp tăng - giảm số oxi hóa
    Bài 26 Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
    Bài 27 Luyện tập chương 4
    Bài 28 Bài thực hành số 2 : Phản ứng oxi hóa - khử
Chương 5 Nhóm halogen
    Bài 29 Khái quát về nhóm halogen
    Bài 30 Clo
    Bài 31 Hiđro clorua - Axit clohiđric
    Bài 32 Hợp chất có oxi của clo
    Bài 33 Luyện tập về clo và hợp chất của clo
    Bài 34 Flo
    Bài 35 Brom
    Bài 36 Iot
    Tư liệu : Muối iot
    Bài 37 Luyện tập chương 5
    Bài 38 Bài thực hành số 3 : Tính chất của các halogen
    Bài 39 Bài thực hành số 4 : Tính chất các hợp chất của halogen
Chương 6 Nhóm oxi
    Bài 40 Khái quát về nhóm oxi
    Bài 41 Oxi
    Bài 42 Ozon và hiđro peoxit
    Tư liệu : Ozon - chất gây ô nhiễm hay bảo vệ
    Bài 43 Lưu huỳnh
    Tư liệu : Khai thác lưu huỳnh trog lòng đất
    Bài 44 Hiđro sunfua
    Bài 45 Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
    Bài 46 Luyện tập chương 6
    Bài 47 Bài thực hành số 5 : Tính chất của oxi, lưu huỳnh
    Bài 48 Bài thực hành số 6 : Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
Chương 7 Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
    Bài 49 Tốc độ phản ứng hóa học
    Tư liệu : Con bọ cánh cứng Brachinus tự bảo vệ như thế nào ?
    Bài 50 Cân bằng hóa học
    Tư liệu : Cuộc sống ở độ cao và quá trình sản sinh ra hemoglobin
    Bài 51 Luyên tập : Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
    Bài 52 Bài thưc hành số 7 : Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
    Mục ực tra cứu

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
223 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 10