Tải Vật lí 10

Vật lí 10

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Phần một cơ học
Chương I Động học chất điểm
    2 Chuyển động thẳng đều
    1 Chuyển động cơ học
    3 Chuyển đổi thẳng biến đổi đều
    6 Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
    5 Chuyển động tròn đều
    7 Sai số của phép đo cac đại lượng vật lý
    8 Thực hành : Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do
    4 Sự rơi tự do
Chương II Động lực học chất điểm
    9 Tổng hợp và phân thích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
    10 Ba định luật của Niu-tơn
    12 Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
    11 Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn
    13 Lực ma sát
    14 Lực hướng tâm
    15 Bài toán về chuyển động ném ngang
    16 Thực hành : Xác định hệ số ma sát
Chương III Cân bằng và chuyển động của vật rắn
    18 Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
    19 Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
    20 Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
    17 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
    21 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
    22 Ngẫu lực
Chương IV các định luật bảo toàn
    25 Động năng
    23 Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
    26 Thế năng
    24 Công và công suất
    27 Cơ năng
Phần hai nhiệt học
Chương V chất khí
    29 Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
    31 Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
    28 Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
    30 Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ
Chương VI Cơ sở của nhiệt động lực học
    33 Các nguyên lí của nhiệt động lực học
    32 Nội năng và sự biến thiên của nội năng
Chương VII chất rắn và chất lỏng. sự chuyển thể
    37 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
    35 Biến dạng cơ của vật rắn
    34 Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình
    36 Sự nở vì nhiệt của chất rắn
    39 Độ ẩm của không khí
    38 Sự chuyển thể của các chất
    40 Thực hành : Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng
Đáp án và đáp số bài tập

Thông tin

Bản quyền
Năm xuất bản
2019
Số trang
231 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 10