Tải Sinh học 10

Sinh học 10

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Phần một Giới thiệu chung về thế giới sống
    Bài 1 Các cấp tổ chức của thế giới sống
    Bài 2 Các giới sinh vật
Phần hai Sinh học tế bào
Chương I Thành phần hóa học của tế bào
    Bài 3 Các nguyên tố hóa học và nước
    Bài 4 Cacbohiđrat và lipit
    Bài 5 Prôtêin
    Bài 6 Axit nuclêic
Chương II Cấu trúc của tế bào
    Bài 7 Tế bào nhân sơ
    Bài 8 Tế bào nhân thực
    Bài 9 Tế bào nhân thực (tiếp theo)
    Bài 10 Tế bào nhân thực (tiếp theo)
    Bài 11 Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
    Bài 12 Thực hành : Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
Chương III Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
    Bài 13 Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
    Bài 14 Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
    Bài 15 Thực hành : Một số thí nghiệm về enzim
    Bài 16 Hô hấp tế bào
    Bài 17 Quang hợp
CHƯơng IV Phân bào
    Bài 18 Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
    Bài 19 Giảm phân
    Bài 20 Thực hành : Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
    Bài 21 Ôn tập phần Sinh học tế bào
Phần ba Sinh Học Vi Sinh vật
Chương I Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
    Bài 22 Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
    Bài 23 Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
    Bài 24 Thực hành : Lên men êtilic và lactic
Chương II Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
    Bài 25 Sinh trưởng của vi sinh vật
    Bài 26 Sinh sản của vi sinh vật
    Bài 27 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
    Bài 28 Thực hành : Quan sát một số vi sinh vật
CHƯƠNG III Virut và bệnh truyền nhiễm
    Bài 29 Cấu trúc các loại virut
    Bài 30 Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
    Bài 31 Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn
    Bài 32 Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
    Bài 33 Ôn tập phần Sinh học vi sinh vật

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
165 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 10