Tải Hình học 10 - Nâng cao

Hình học 10 - Nâng cao

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chương I VECTƠ
    §1 Các định nghĩa
    §2 Tổng của hai vectơ
    §3 Hiệu của hai vectơ
    §4 Tích của một vectơ với một số
    §5 Trục tọa độ và hệ trục tọa độ
    Ôn tập chương I
CHƯƠNG II TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG
    §1 Giá trị lượng giác của một góc bất kì ( từ 0 độ đến 180 độ )
    §2 Tích vô hướng của hai vectơ
    §3 Hệ thức lượng trong tam giác
    Ôn tập chương II
CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
    §1 Phương trình tổng quát của đường thẳng
    §2 Phương trình tham số của đường thẳng
    §3 Khoảng cách và góc
    §4 Đường tròn
    §5 Đường elip
    §6 Đường hypebol
    §7 Đường parabol
    §8 Ba đường cônic
    Ôn tập chương III
Bài tập ôn cuối năm
Hướng dẫn - Đáp số
Bảng thuật ngữ

Thông tin

Bản quyền
Năm xuất bản
2019
Số trang
137 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 10