Bài 12: Đồ dùng trong gia đình trang 14

Giải câu 1, 2 bài 12: Đồ dùng trong gia đình trang 14 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Viết vào chỗ ... trong bảng sau


Câu 1

Quan sát các hình vẽ trong SGK trang 26, 27, bạn hãy viết tên các đồ dùng:


a)   Bằng gỗ: ............

b)   Bằng sứ hoặc thủy tinh: ............

c)   Bằng nhựa (chất dẻo): ............

d) Sử dụng điện: ..........

Trả lời:

a)   Bằng gỗ: ghế, bàn

b)   Bằng sứ hoặc thủy tinh: cốc, chén, bình hoa

c)   Bằng nhựa (chất dẻo): lồng bàn, đồng hồ

d) Sử dụng điện: điện thoại, ti vi, tủ lạnh, nồi cơm điện, quạt điện 


Câu 2

Viết vào chỗ .. trong bảng sau:


Trả lời:

Xem lại lí thuyết tại đây

Bài giải tiếp theo
Bài 13: Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở trang 15
Bài 14: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà trang 16
Bài 15: Trường học trang 17
Bài 16: Các thành viên trong nhà trường trang 18
Bài 17: Phòng tránh ngã khi ở trường trang 19
Bài 18: Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp trang 20
Bài 19: Đường giao thông trang 21
Bài 20: An toàn khi đi các phương tiện giao thông trang 22
Bài 21, 22: Cuộc sống xung quanh trang 23
Bài 23: Ôn tập: Xã hội trang 24, 25