Bài 13: Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở trang 15

Giải câu 1, 2 bài 13: Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở trang 15 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống trước những câu trả lời đúng


Câu 1

Viết chữ a hoặc b, c, d vào ô trống ở mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú.

a)   Làm vệ sinh trước nhà và xung quanh nhà ở;

b)   Phát quang bụi rậm và quanh nhà ở;

c)   Khơi thông cống rãnh;

d)   Quét dọn chuồng lợn.

Trả lời:


Câu 2

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.

* Bạn nên làm gì để giữ sạch môi trường?

Trả lời:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 14: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà trang 16
Bài 15: Trường học trang 17
Bài 16: Các thành viên trong nhà trường trang 18
Bài 17: Phòng tránh ngã khi ở trường trang 19
Bài 18: Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp trang 20
Bài 19: Đường giao thông trang 21
Bài 20: An toàn khi đi các phương tiện giao thông trang 22
Bài 21, 22: Cuộc sống xung quanh trang 23
Bài 23: Ôn tập: Xã hội trang 24, 25