Bài 18: Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp trang 20

Giải câu 1, 2 bài 18 Thực hành: Giữ trường học sạch sẽ trang 20 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Vẽ một ngôi trường sạch, đẹp theo ý của bạn


Bài 1

Vẽ một ngôi trường sạch, đẹp theo ý của bạn

Em chủ động hoàn thành bài tập


Bài 2

Bạn nên và không nên làm gì để giữ cho trường học luôn sạch, đẹp?

a) Việc nên làm:

b) Việc không nên làm:

Trả lời:

a)   Việc nên làm:

-   Quét rác, xách nước, tưới cây.

-   Chăm sóc cây hoa, hái lá khô già, bắt sâu,...

-   Tham gia vào các hoạt động làm vệ sinh trường lớp.

-   Đại, tiểu tiện đúng nơi quy định.

-   Vứt rác đúng nơi quy định.

b)   Việc không nên làm:

-   Không viết, vẽ bẩn lên bàn, lên tường

-   Không vứt rác, không khạc nhổ bừa bãi

-   Không trèo cây, bẻ cành, hái vứt hoa, dẫm lên cây

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 19: Đường giao thông trang 21
Bài 20: An toàn khi đi các phương tiện giao thông trang 22
Bài 21, 22: Cuộc sống xung quanh trang 23
Bài 23: Ôn tập: Xã hội trang 24, 25