Bài 17: Phòng tránh ngã khi ở trường trang 19

Giải câu 1, 2 bài 17: Phòng tránh ngã khi ở trường trang 19 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Trong giờ ra chơi, chúng ta nên và không nên làm gì để phòng tránh ngã?


Câu 1

Điền chữ N (nên làm) vào ô trống ở các hình thể hiện việc nên làm, chứ K (không nên làm) vào ô trống ở các hình thể hiện việc không nên làm.


Trả lời:Câu 2

Trong giờ chơi, chúng ta nên và không nên làm gì để phòng tránh ngã?

a) Nên

b) Không nên

Trả lời:

a)   Nên:

-   Chơi các trò chơi lành mạnh, không gây nguy hiểm: đá cầu, nhảy dây, ô ăn quan.

-   Khi lên xuống cầu thang, chúng ta nên đi theo hàng lối, và nhường nhịn nhau.

-   Khi ở trên tầng, chúng ta nên đi lại nhẹ nhàng.

b)   Không nên:

-   Chạy nhảy, nô đùa, đuổi bắt nhau.

-   Chơi các trò chơi mạo hiểm: kéo, víu áo nhau, xô đẩy nhau.

-   Nhoài người ra khi ở trên tầng.

-   Chạy nhảy, nô đùa khi lên, xuống cầu thang.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 18: Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp trang 20
Bài 19: Đường giao thông trang 21
Bài 20: An toàn khi đi các phương tiện giao thông trang 22
Bài 21, 22: Cuộc sống xung quanh trang 23
Bài 23: Ôn tập: Xã hội trang 24, 25