Bài 15: Trường học trang 17

Giải câu 1, 2, 3 bài 15: Trường học trang 17 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Viết vào chỗ ... trong bảng sau


Câu 1

a) Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.

*   Trường học của bạn có những phòng nào?

□ Phòng học

□ Thư viện

□ Phòng truyền thống

□ Phòng y tế

□ Phòng vi tính

b) Viết thêm tên các phòng học khác có ở trường của bạn:

Trả lời:

a)

b) Phòng làm việc của Ban giám hiệu, phòng hội đồng, phòng Tiếng Anh, phòng Âm nhạc, phòng Mĩ thuật.


Câu 2

Viết vào chỗ ... trong bảng sau:


Trả lời:Câu 3

Bạn học ở trường nào? Hãy giới thiệu về nơi học tập, vui chơi của học sinh trong trường của bạn.

Trả lời:

Trường của em tên là trường Tiểu học Nghĩa Đô. Trường em có ba dãy nhà cao tầng quay mặt vào nhau, xếp thành hình chữ U. Trường có rất nhiều phòng học đầy đủ tiện nghi. Sân trường trồng rất nhiều cây xanh, chúng em rất thích ngồi dưới gốc cây đọc sách. Các thầy cô rất thương yêu chúng em. Và em sẽ cố gắng học giỏi, chăm ngoan để không phụ lòng thầy cô.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 16: Các thành viên trong nhà trường trang 18
Bài 17: Phòng tránh ngã khi ở trường trang 19
Bài 18: Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp trang 20
Bài 19: Đường giao thông trang 21
Bài 20: An toàn khi đi các phương tiện giao thông trang 22
Bài 21, 22: Cuộc sống xung quanh trang 23
Bài 23: Ôn tập: Xã hội trang 24, 25