Bài 21, 22: Cuộc sống xung quanh trang 23

Giải câu 1, 2, 3 Bài 21, 22: Cuộc sống xung quanh trang 23 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 3: Vẽ quang cảnh nơi bạn sinh sống


Câu 1

Gia đình bạn sống ở đâu?

Gia đình tôi sống ở xã (phường): ..........

Thuộc huyện (quận): ...........

Trả lời:

Gia đình tôi sống ở xã (phường): Dịch Vọng Hậu

Thuộc huyện (quận): Cầu GiấyCâu 2

Đánh dấu x vào ô trống trước những câu trả lời đúng.

*   Người dân ở địa phương bạn thường làm những nghề gì?

Trả lời:


Câu 3

Vẽ quang cảnh nơi bạn sống

Em chủ động hoàn thành bài tập

Xem lại lí thuyết bài 21 tại đây:

Xem lại lí thuyết bài 22 tại đây:

Bài giải tiếp theo
Bài 23: Ôn tập: Xã hội trang 24, 25